2011/02/01

A ver se a gente se entende:

DIALÉCTICA:

Tese - Antítese - Síntese!

ok?!